RoháčekJán21,15

Ján 21:15

Evanjelium podľa Jána

A po­tom, keď sa naraňaj­kovali, po­vedal Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje jah­niat­ka!


Verš v kontexte

14 Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, od­kedy vstal z mŕt­vych. 15 A po­tom, keď sa naraňaj­kovali, po­vedal Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje jah­niat­ka! 16 A zase mu po­vedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu po­vedal Ježiš: Pas ako pas­tier moje ovečky!

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 A po­tom, keď sa naraňaj­kovali, po­vedal Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje jah­niat­ka!

Evanjelický

15 Keď si zajed­li, riekol Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich barán­kov!

Ekumenický

15 Keď sa najed­li, opýtal sa Ježiš Šimona Pet­ra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje barán­ky!

Bible21

15 Po snídani se Ježíš ze­ptal Ši­mo­na Pet­ra: „Ši­mo­ne Janův, mi­lu­ješ mě více než oni?“ „Ano, Pane,“ od­po­věděl mu. „­Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to ře­kl: „Pas mé beránky.“

RoháčekJán21,15