EkumenickýIzaiáš10,5

Izaiáš 10:5

Beda Asýrii, ktorá je palicou môj­ho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev.


Verš v kontexte

4 Nič iné im nezos­táva, len sa zo­hnúť medzi väzňami alebo pad­núť medzi za­bitých. Na­priek tomu všet­kému sa však ne­od­vracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vy­stretá. 5 Beda Asýrii, ktorá je palicou môj­ho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev. 6 Po­sielam ju na bez­božný národ, proti môj­mu ľudu, na ktorý sa hnevám a pri­kazujem jej, aby ho ukoris­tila ako korisť a ulúpila ako lup, aby ho pošliapala ako blato na uliciach.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Beda As­súrovi, prútu môj­ho hnevu, a palicou je on v ich ruke, palicou môjho roz­hnevania.

Evanjelický

5 Beda Asýrii, palici môj­ho hnevu a prútu v ruke mojej zlos­ti!

Ekumenický

5 Beda Asýrii, ktorá je palicou môj­ho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev.

Bible21

5 Běda Asýrii, met­le mého hněvu – hůl v je­jich ruce je má prch­livost!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček