EvanjelickýIzaiáš10,5

Izaiáš 10:5

Beda Asýrii, palici môj­ho hnevu a prútu v ruke mojej zlos­ti!


Verš v kontexte

4 Kto sa nezoh­ne medzi zajatých, pad­ne medzi za­bitých. Pri­tom všet­kom sa ne­od­vrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vy­stretá. 5 Beda Asýrii, palici môj­ho hnevu a prútu v ruke mojej zlos­ti! 6 Proti nešľachet­nému národu po­sielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Beda As­súrovi, prútu môj­ho hnevu, a palicou je on v ich ruke, palicou môjho roz­hnevania.

Evanjelický

5 Beda Asýrii, palici môj­ho hnevu a prútu v ruke mojej zlos­ti!

Ekumenický

5 Beda Asýrii, ktorá je palicou môj­ho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev.

Bible21

5 Běda Asýrii, met­le mého hněvu – hůl v je­jich ruce je má prch­livost!