RoháčekIzaiáš10,5

Izaiáš 10:5

Beda As­súrovi, prútu môj­ho hnevu, a palicou je on v ich ruke, palicou môjho roz­hnevania.


Verš v kontexte

4 Nepozos­tane iba zo­hnúť sa medzi väzňami, a pad­nú medzi po­bitými. Pri tom pri všet­kom ne­od­vráti sa jeho hnev, a ešte vždy bude jeho ruka vy­stretá. 5 Beda As­súrovi, prútu môj­ho hnevu, a palicou je on v ich ruke, palicou môjho roz­hnevania. 6 Pošlem ho na pod­lý národ pokrytecký: pri­kážem mu o ľude svojej prch­livos­ti, aby bral korisť a plienil plen a aby spôsobil to, že by šliapali po ňom ako po blate ulíc.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Beda As­súrovi, prútu môj­ho hnevu, a palicou je on v ich ruke, palicou môjho roz­hnevania.

Evanjelický

5 Beda Asýrii, palici môj­ho hnevu a prútu v ruke mojej zlos­ti!

Ekumenický

5 Beda Asýrii, ktorá je palicou môj­ho hnevu, ten prút v jej rukách — to je môj hnev.

Bible21

5 Běda Asýrii, met­le mého hněvu – hůl v je­jich ruce je má prch­livost!