Ekumenický1. Kronická16,37

1. Kronická 16:37

Pred ar­chou Hos­podinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každoden­ného poriad­ku,


Verš v kontexte

36 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky! 37 Pred ar­chou Hos­podinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každoden­ného poriad­ku, 38 ďalej Obéd-Edóma a jeho šesťdesiatosem bratov. Jedutúnov syn Obéd-Edóm a Chósa boli vrát­nik­mi.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

37 A zanechal tam pred truh­lou sm­luvy Hos­podinovej Azafa a jeho bratov, aby svätos­lúžili pred truh­lou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba;

Evanjelický

37 Ponechal tam pred truh­lou zmluvy Hos­podinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každoden­ného poriad­ku.

Ekumenický

37 Pred ar­chou Hos­podinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každoden­ného poriad­ku,

Bible21

37 David pak ne­chal Asafa a jeho bra­t­ry před Tru­hlou Hos­po­di­novy smlou­vy, aby před ní pravi­delně každý den slouži­li pod­le denního roz­vr­hu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček