Roháček1. Kronická16,37

1. Kronická 16:37

A zanechal tam pred truh­lou sm­luvy Hos­podinovej Azafa a jeho bratov, aby svätos­lúžili pred truh­lou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba;


Verš v kontexte

36 Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, od vekov až na veky! A všetok ľud po­vedal: Ameň! A chválil Hos­podina. 37 A zanechal tam pred truh­lou sm­luvy Hos­podinovej Azafa a jeho bratov, aby svätos­lúžili pred truh­lou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba; 38 aj Obéd-edoma a ich bratov, šesťdesiatich a ôs­mich, aj Obéd-edoma, syna Jedutúnov­ho, i Chosu, za vrát­nych.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

37 A zanechal tam pred truh­lou sm­luvy Hos­podinovej Azafa a jeho bratov, aby svätos­lúžili pred truh­lou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba;

Evanjelický

37 Ponechal tam pred truh­lou zmluvy Hos­podinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každoden­ného poriad­ku.

Ekumenický

37 Pred ar­chou Hos­podinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každoden­ného poriad­ku,

Bible21

37 David pak ne­chal Asafa a jeho bra­t­ry před Tru­hlou Hos­po­di­novy smlou­vy, aby před ní pravi­delně každý den slouži­li pod­le denního roz­vr­hu