Bible21Zjevení2,22

Zjevení 2:22

Hle, uvrh­nu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizo­loží, vy­dám ve­liké­mu soužení, ne­bu­dou-li či­nit pokání ze svých skutků.


Verš v kontexte

21 Dal jsem jí čas, aby či­ni­la pokání ze svého smil­stva, ale ona ne­chce. 22 Hle, uvrh­nu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizo­loží, vy­dám ve­liké­mu soužení, ne­bu­dou-li či­nit pokání ze svých skutků. 23 Až za­hu­bím její dě­ti, všech­ny církve po­znají, že já jsem Ten, který zkou­má mysl i srd­ce, a že každé­mu z vás odplatím pod­le vašich skutků.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Hľa, ja ju hodím na ležis­ko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď ne­učinia po­kánia zo svojich skut­kov.

Evanjelický

22 Hľa, vr­hám ju na lôžko, aj všet­kých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skut­kov.

Ekumenický

22 Hľa, vr­hám ju na lôžko boles­ti a tých, čo s ňou cudzoložia, vr­hám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skut­ky.

Bible21

22 Hle, uvrh­nu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizo­loží, vy­dám ve­liké­mu soužení, ne­bu­dou-li či­nit pokání ze svých skutků.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček