Bible21Zjevení2,23

Zjevení 2:23

Až za­hu­bím její dě­ti, všech­ny církve po­znají, že já jsem Ten, který zkou­má mysl i srd­ce, a že každé­mu z vás odplatím pod­le vašich skutků.


Verš v kontexte

22 Hle, uvrh­nu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizo­loží, vy­dám ve­liké­mu soužení, ne­bu­dou-li či­nit pokání ze svých skutků. 23 Až za­hu­bím její dě­ti, všech­ny církve po­znají, že já jsem Ten, který zkou­má mysl i srd­ce, a že každé­mu z vás odplatím pod­le vašich skutků. 24 Ale vám ostatním Thya­ti­r­ským, vám, kteří nemá­te toto učení a ne­po­zna­li jste to, če­mu se říká hlu­bi­ny sa­tanovy, pravím: Ne­vložím na vás jiné bře­meno.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 I jej deti po­bijem sm­rťou, a zvedia všet­ky sbory, že ja som, ktorý zpytujem ľad­viny a srd­cia, a dám vám jed­nému každému podľa vašich skut­kov.

Evanjelický

23 A jej deti za­hubím; a všet­ky cir­kev­né zbory po­znajú, že ja som ten, ktorý skúma vnút­ro a srd­ce a od­platím vám každému podľa vašich skut­kov.

Ekumenický

23 Jej deti za­hubím sm­rťou a všet­ky cir­kvi spoz­najú, že ja som ten, čo skúma vnút­ro i srd­cia, a každému z vás od­platím podľa jeho skut­kov.

Bible21

23 Až za­hu­bím její dě­ti, všech­ny církve po­znají, že já jsem Ten, který zkou­má mysl i srd­ce, a že každé­mu z vás odplatím pod­le vašich skutků.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček