Bible21Zjevení2,1

Zjevení 2:1

„An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů:


Verš v kontexte

1 „An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů: 2 Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vy­trva­lost. Vím, že nemůžeš snést zlé li­di; vy­zkoušel jsi ty, kdo si ří­kají apošto­lové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Vy­trvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a ne­pod­le­hl jsi únavě.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 An­jelovi efez­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa pre­chádza pro­stred tých sied­mich zlatých sviet­nikov:

Evanjelický

1 An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov;

Ekumenický

1 An­jelovi cir­kvi v Efeze na­píš:

Bible21

1 „An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů:

Bible21Zjevení2,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček