Bible21Zjevení2,2

Zjevení 2:2

Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vy­trva­lost. Vím, že nemůžeš snést zlé li­di; vy­zkoušel jsi ty, kdo si ří­kají apošto­lové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.


Verš v kontexte

1 „An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů: 2 Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vy­trva­lost. Vím, že nemůžeš snést zlé li­di; vy­zkoušel jsi ty, kdo si ří­kají apošto­lové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Vy­trvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a ne­pod­le­hl jsi únavě.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Znám tvoje skut­ky aj tvoju prácu aj tvoju tr­pez­livosť, a že ne­môžeš zniesť zlých a zkúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštol­mi, a nie sú, a našiel a spoz­nal si ich, že sú lhári,

Evanjelický

2 po­znám tvoje skut­ky, prácu i tr­pez­livosť a že ne­môžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a po­znal si, že sú luhári;

Ekumenický

2 Po­znám tvoje skut­ky, tvoju námahu a vy­trvalosť, aj to, že ne­môžeš zniesť zlých. Pre­skúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zis­til si, že sú luhári.

Bible21

2 Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vy­trva­lost. Vím, že nemůžeš snést zlé li­di; vy­zkoušel jsi ty, kdo si ří­kají apošto­lové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.

Bible21Zjevení2,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček