EvanjelickýZjavenie2,1

Zjavenie 2:1

An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov;


Verš v kontexte

1 An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov; 2 po­znám tvoje skut­ky, prácu i tr­pez­livosť a že ne­môžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a po­znal si, že sú luhári; 3 si tr­pez­livý, znášal si mnoho pre moje meno a ne­us­tal si.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 An­jelovi efez­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa pre­chádza pro­stred tých sied­mich zlatých sviet­nikov:

Evanjelický

1 An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov;

Ekumenický

1 An­jelovi cir­kvi v Efeze na­píš:

Bible21

1 „An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů: