EkumenickýZjavenie2,1

Zjavenie 2:1

An­jelovi cir­kvi v Efeze na­píš:


Verš v kontexte

1 An­jelovi cir­kvi v Efeze na­píš: 2 Po­znám tvoje skut­ky, tvoju námahu a vy­trvalosť, aj to, že ne­môžeš zniesť zlých. Pre­skúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zis­til si, že sú luhári. 3 Si vy­trvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a ne­ochabol si.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 An­jelovi efez­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa pre­chádza pro­stred tých sied­mich zlatých sviet­nikov:

Evanjelický

1 An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov;

Ekumenický

1 An­jelovi cir­kvi v Efeze na­píš:

Bible21

1 „An­dělu církve v Efesu na­piš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se pro­chází upro­střed těch sed­mi zlatých svícnů:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček