Bible21Zjevení12,9

Zjevení 12:9

a ten ve­liký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a sa­tan, který svádí ce­lý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho an­dělé byli svrženi s ním.


Verš v kontexte

8 ale nic ne­zmoh­li. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9 a ten ve­liký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a sa­tan, který svádí ce­lý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho an­dělé byli svrženi s ním. 10 A us­lyšel jsem mo­cný hlas, jak v nebi říká: „Teď přišlo vítěz­ství, moca králov­ství naše­ho Bo­haa vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalob­ce našich bratrů, který je dnem i no­cí obviňoval před Bo­hem.

späť na Zjevení, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním.

Evanjelický

9 Veľký drak, starý had, nazývaný diab­lom a satanom, zvod­ca celého sveta, zvr­hnutý bol na zem a jeho an­jeli s ním.

Ekumenický

9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvod­ca celého sveta, bol zvr­hnutý na zem a s ním boli zvr­hnutí aj jeho an­jeli.

Bible21

9 a ten ve­liký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a sa­tan, který svádí ce­lý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho an­dělé byli svrženi s ním.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček