EvanjelickýZjavenie12,9

Zjavenie 12:9

Veľký drak, starý had, nazývaný diab­lom a satanom, zvod­ca celého sveta, zvr­hnutý bol na zem a jeho an­jeli s ním.


Verš v kontexte

8 ale ne­vyd­ržali, v nebi pre nich nebolo už mies­ta. 9 Veľký drak, starý had, nazývaný diab­lom a satanom, zvod­ca celého sveta, zvr­hnutý bol na zem a jeho an­jeli s ním. 10 Nato som počul mohut­ný hlas v nebi volať: Teraz na­stalo spasenie i moc i kráľov­stvo nášho Boha a vláda Jeho Po­mazaného, lebo zvr­hnutý bol žalob­ník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním.

Evanjelický

9 Veľký drak, starý had, nazývaný diab­lom a satanom, zvod­ca celého sveta, zvr­hnutý bol na zem a jeho an­jeli s ním.

Ekumenický

9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvod­ca celého sveta, bol zvr­hnutý na zem a s ním boli zvr­hnutí aj jeho an­jeli.

Bible21

9 a ten ve­liký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a sa­tan, který svádí ce­lý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho an­dělé byli svrženi s ním.