RoháčekZjavenie12,9

Zjavenie 12:9

A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním.


Verš v kontexte

8 Ale nezvládali, ani ich mies­to sa viacej nenašlo na nebi. 9 A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním. 10 A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľov­stvo spasením, mocou a kráľov­stvom nášho Boha a vláda v­ládou jeho Kris­ta, lebo je svr­hnutý žalob­ník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním.

Evanjelický

9 Veľký drak, starý had, nazývaný diab­lom a satanom, zvod­ca celého sveta, zvr­hnutý bol na zem a jeho an­jeli s ním.

Ekumenický

9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvod­ca celého sveta, bol zvr­hnutý na zem a s ním boli zvr­hnutí aj jeho an­jeli.

Bible21

9 a ten ve­liký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a sa­tan, který svádí ce­lý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho an­dělé byli svrženi s ním.