Bible21Židům5,9

Židům 5:9

Jakmi­le do­sáhl cíle, stal se pro všech­ny, kdo jej po­s­lou­chají, původ­cem věčného spa­sení,


Verš v kontexte

8 Ačko­li byl Boží Syn, naučil se z to­ho, co vy­trpěl, po­s­lušnosti. 9 Jakmi­le do­sáhl cíle, stal se pro všech­ny, kdo jej po­s­lou­chají, původ­cem věčného spa­sení, 10 když ho Bůh jmenoval ve­leknězem pod­le Mel­chise­de­chova řá­du.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 a súc zdokonalený stal sa všet­kým, ktorí ho po­slúchajú, pôvod­com večného spasenia

Evanjelický

9 A stal sa pôvod­com večného spasenia, keď prešiel v do­konalosť k dob­ru všet­kých, ktorí Ho po­slúchajú,

Ekumenický

9 a keď do­siahol do­konalosť, stal sa pôvod­com večnej spásy pre všet­kých, čo ho po­slúchajú,

Bible21

9 Jakmi­le do­sáhl cíle, stal se pro všech­ny, kdo jej po­s­lou­chají, původ­cem věčného spa­sení,

Bible21Židům5,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček