Bible21Židům5,2

Židům 5:2

Dove­de být shovívavý k ne­vědo­mým a zblou­di­lým – vž­dyť i on sám pod­léhá sla­bosti,


Verš v kontexte

1 Každý ve­lekněz bývá vy­bírán z li­dí, aby jako je­jich zástup­ce přinášel Bohu dary a obě­ti za je­jich hří­chy. 2 Dove­de být shovívavý k ne­vědo­mým a zblou­di­lým – vž­dyť i on sám pod­léhá sla­bosti, 3 a pro­to mu­sí obětovat nejen za hří­chy li­du, ale i za vlastní.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorý by po miere mohol cítiť s ne­vedomými a blúdiacimi, keďže je aj sám obňatý slabosťou,

Evanjelický

2 Je schop­ný spolu­cítiť s ne­vedomými a blúdiacimi, lebo aj sám pod­lieha slabos­tiam;

Ekumenický

2 pre­tože môže spolu­cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám pod­lieha slabos­ti.

Bible21

2 Dove­de být shovívavý k ne­vědo­mým a zblou­di­lým – vž­dyť i on sám pod­léhá sla­bosti,

Bible21Židům5,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček