Bible21Židům5,1

Židům 5:1

Každý ve­lekněz bývá vy­bírán z li­dí, aby jako je­jich zástup­ce přinášel Bohu dary a obě­ti za je­jich hří­chy.


Verš v kontexte

1 Každý ve­lekněz bývá vy­bírán z li­dí, aby jako je­jich zástup­ce přinášel Bohu dary a obě­ti za je­jich hří­chy. 2 Dove­de být shovívavý k ne­vědo­mým a zblou­di­lým – vž­dyť i on sám pod­léhá sla­bosti, 3 a pro­to mu­sí obětovat nejen za hří­chy li­du, ale i za vlastní.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Lebo každý veľkňaz, braný z ľudí, ustanovuje sa za ľudí čo do vecí u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy,

Evanjelický

1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a obete za hriechy.

Ekumenický

1 Každý veľkňaz, vy­braný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zá­stup­ca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy,

Bible21

1 Každý ve­lekněz bývá vy­bírán z li­dí, aby jako je­jich zástup­ce přinášel Bohu dary a obě­ti za je­jich hří­chy.

Bible21Židům5,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček