Bible21Soudců5,11

Soudců 5:11

Slyš­te hlas pěvců, co mezi na­paje­dly vy­právějío Hos­po­di­nových vítězstvích, o vítěz­stvích iz­rael­ských sedláků. Tehdy opět lid Hos­po­dinůvk branám se­stou­pil.


Verš v kontexte

10 Vy jezd­ci na plavých oslicích, kteří sedí­te v se­dlech zdobených, vy, kdo se ubírá­te cesta­mi – roz­važuj­te. 11 Slyš­te hlas pěvců, co mezi na­paje­dly vy­právějío Hos­po­di­nových vítězstvích, o vítěz­stvích iz­rael­ských sedláků. Tehdy opět lid Hos­po­dinůvk branám se­stou­pil. 12 Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců!

späť na Soudců, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 ­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov!

Evanjelický

11 Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov.

Ekumenický

11 Pri­poj­te sa k jasotu pri na­pájad­lách; tam sa oslavujú víťazs­tvá Hos­podina, jeho víťaz­né skut­ky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hos­podinov ľud zišiel k bránam.

Bible21

11 Slyš­te hlas pěvců, co mezi na­paje­dly vy­právějío Hos­po­di­nových vítězstvích, o vítěz­stvích iz­rael­ských sedláků. Tehdy opět lid Hos­po­dinůvk branám se­stou­pil.

Bible21Soudců5,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček