Bible21Soudců19,16

Soudců 19:16

A hle, je­den stařík se večer vracel z práce na po­li. Po­cházel z Efraim­ských hor a v Gi­be­ji byd­lel jako přis­těhovalec (místní to­tiž byli Ben­jamín­ci).


Verš v kontexte

15 a tak od­boči­li, aby tam přeno­cova­li. Když levi­ta vešel do Gi­be­je, po­sa­dil se na městském pro­stran­ství, ale nikdo je na noc ne­po­zval k sobě do­mů. 16 A hle, je­den stařík se večer vracel z práce na po­li. Po­cházel z Efraim­ských hor a v Gi­be­ji byd­lel jako přis­těhovalec (místní to­tiž byli Ben­jamín­ci). 17 Když se roz­hlé­dl, uvi­děl na městském pro­stran­ství po­cestného. „Kam jdeš a odkud přicházíš?“ ze­ptal se stařík.

späť na Soudců, 19

Príbuzné preklady Roháček

16 A hľa, nejaký starý človek išiel zo svojej práce s poľa, večer. A človek bol tiež z vr­chu Ef­rai­mov­ho a po­hos­tínil v Gibei, ale mužovia toho mies­ta boli synovia Ben­jaminovi.

Evanjelický

16 A hľa, pod­večer pri­chádzal akýsi starec z práce na poli. Muž po­chádzal z Ef­rajim­ského po­horia a býval ako cudzinec v Gibei; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamín­ci.

Ekumenický

16 V ten pod­večer sa po práci vracal z poľa is­tý starec. Po­chádzal z Efrajimského po­horia a býval v Gibei ako cudzinec; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamínov­ci.

Bible21

16 A hle, je­den stařík se večer vracel z práce na po­li. Po­cházel z Efraim­ských hor a v Gi­be­ji byd­lel jako přis­těhovalec (místní to­tiž byli Ben­jamín­ci).

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček