EkumenickýSudcov19,16

Sudcov 19:16

V ten pod­večer sa po práci vracal z poľa is­tý starec. Po­chádzal z Efrajimského po­horia a býval v Gibei ako cudzinec; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamínov­ci.


Verš v kontexte

15 Od­bočili, aby prenocovali v Gibei. Keď ta Lévi­ovec prišiel, zo­stal na námes­tí, lebo nebolo ni­koho, kto by ich prijal na nocľah. 16 V ten pod­večer sa po práci vracal z poľa is­tý starec. Po­chádzal z Efrajimského po­horia a býval v Gibei ako cudzinec; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamínov­ci. 17 Keď sa starec roz­hliadol, všimol si pút­nika na námes­tí. Starec sa opýtal: Kam hod­láš ísť a od­kiaľ pri­chádzaš?

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

16 A hľa, nejaký starý človek išiel zo svojej práce s poľa, večer. A človek bol tiež z vr­chu Ef­rai­mov­ho a po­hos­tínil v Gibei, ale mužovia toho mies­ta boli synovia Ben­jaminovi.

Evanjelický

16 A hľa, pod­večer pri­chádzal akýsi starec z práce na poli. Muž po­chádzal z Ef­rajim­ského po­horia a býval ako cudzinec v Gibei; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamín­ci.

Ekumenický

16 V ten pod­večer sa po práci vracal z poľa is­tý starec. Po­chádzal z Efrajimského po­horia a býval v Gibei ako cudzinec; obyvatelia toho mies­ta boli Ben­jamínov­ci.

Bible21

16 A hle, je­den stařík se večer vracel z práce na po­li. Po­cházel z Efraim­ských hor a v Gi­be­ji byd­lel jako přis­těhovalec (místní to­tiž byli Ben­jamín­ci).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček