Bible21Soudců1,22

Soudců 1:22

Také Josefovi po­tom­ci vy­táh­li, a to na Bet-el, a Hos­po­din byl s ni­mi.


Verš v kontexte

21 Synové Ben­jamínovi ale ne­vy­hna­li Je­bu­sej­ce byd­lící v Je­ruzalémě, a tak Je­bu­sej­ci ži­jí v Je­ruzalémě spo­lu s Ben­jamín­ci až dodnes. 22 Také Josefovi po­tom­ci vy­táh­li, a to na Bet-el, a Hos­po­din byl s ni­mi. 23 Když vy­s­la­li muže, aby pro­zkou­ma­li Bet-el (dříve na­zývaný Luz),

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi.

Evanjelický

22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním.

Ekumenický

22 Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi.

Bible21

22 Také Josefovi po­tom­ci vy­táh­li, a to na Bet-el, a Hos­po­din byl s ni­mi.

Bible21Soudců1,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček