RoháčekSudcov1,22

Sudcov 1:22

A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi.


Verš v kontexte

21 Ale Jebuzeja, ktorý býval v Jeruzaleme, ne­vyh­nali synovia Ben­jaminovi, a tak býval Jebuzej so syn­mi Ben­jaminovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa. 22 A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi. 23 Lebo dom Jozefov dali prešpehovať Bét-el. A meno toho mes­ta bolo predtým Lúz.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi.

Evanjelický

22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním.

Ekumenický

22 Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi.

Bible21

22 Také Josefovi po­tom­ci vy­táh­li, a to na Bet-el, a Hos­po­din byl s ni­mi.