EkumenickýSudcov1,22

Sudcov 1:22

Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi.


Verš v kontexte

21 Jebúsejov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamínov­ci však ne­vyh­nali. Pre­to Jebúseji os­tali bývať s Benjamínovcami v Jeruzaleme až pod­nes. 22 Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi. 23 Jozefov­ci pre­skúmali Bétel; mes­to sa pred­tým volalo Lúz.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi.

Evanjelický

22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním.

Ekumenický

22 Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi.

Bible21

22 Také Josefovi po­tom­ci vy­táh­li, a to na Bet-el, a Hos­po­din byl s ni­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček