EvanjelickýSudcov1,22

Sudcov 1:22

Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním.


Verš v kontexte

21 Ale Jebúsej­cov, obyvateľov Jeruzalema, Ben­jamín­ci ne­vyh­nali; tak Jebúsej­ci os­tali bývať s Ben­jamín­cami v Jeruzaleme až po dnes. 22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním. 23 Dom Jozefov pre­skúmal Bétel - mes­to sa pred­tým volalo Lúz.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A od­išli aj dom Jozefov hore do Bét-ela, a Hos­podin s nimi.

Evanjelický

22 Aj Jozefov dom tiahol na­hor do Bételu a Hos­podin bol s ním.

Ekumenický

22 Aj Jozefov­ci tiah­li na­hor do Bételu a Hos­podin bol s nimi.

Bible21

22 Také Josefovi po­tom­ci vy­táh­li, a to na Bet-el, a Hos­po­din byl s ni­mi.