Bible21Skutky16,5

Skutky 16:5

Církve pak sí­li­ly ve víře a rost­ly v poč­tu každý den.


Verš v kontexte

4 Když pak pro­cháze­li měs­ta, předáva­li jim závazná roz­hodnutí, na ni­chž se usnes­li apošto­lové a starší v Je­ruzalémě. 5 Církve pak sí­li­ly ve víře a rost­ly v poč­tu každý den. 6 Pro­cestova­li Frygii a Galacii, pro­tože jim Duch svatý za­bránil kázat Slovo v Asii.

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň.

Evanjelický

5 A tak sa cir­kev­né zbory utvr­dzovali vo viere a rozm­nožovali počtom zo dňa na deň.

Ekumenický

5 A tak sa cir­kvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rás­tol.

Bible21

5 Církve pak sí­li­ly ve víře a rost­ly v poč­tu každý den.

Bible21Skutky16,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček