RoháčekSkutky16,5

Skutky 16:5

Skutky apoštolov

A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň.


Verš v kontexte

4 A jako chodili po tých mes­tách, vy­dávali im za­chovávať ustanovenia, usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. 5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň. 6 A keď prešli Frýgiu a Galat­skú krajinu, pre­tože im Svätý Duch za­bránil hovoriť slovo v Ázii,

späť na Skutky, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak pev­nely sbory vo viere a množily sa hoj­ne počtom čo deň.

Evanjelický

5 A tak sa cir­kev­né zbory utvr­dzovali vo viere a rozm­nožovali počtom zo dňa na deň.

Ekumenický

5 A tak sa cir­kvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rás­tol.

Bible21

5 Církve pak sí­li­ly ve víře a rost­ly v poč­tu každý den.