Bible21Přísloví1,9

Přísloví 1:9

Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.


Verš v kontexte

8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.
9 Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.
10 Nenech se zlá­kat, synu, když hříšníci tě mámí:

späť na Přísloví, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo to bude ľúbezným ven­com tvojej hlave a oz­dob­nou reťazou tvoj­mu hrd­lu.

Evanjelický

9 lebo sú ľúbez­ným ven­com na tvojej hlave a šper­kom na tvojom hrd­le.

Ekumenický

9 lebo oni sú pôvab­ným ven­com na tvojej hlave a ná­hr­del­níkom na tvojom kr­ku.

Bible21

9 Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček