RoháčekPríslovia1,9

Príslovia 1:9

Lebo to bude ľúbezným ven­com tvojej hlave a oz­dob­nou reťazou tvoj­mu hrd­lu.


Verš v kontexte

8 Po­slúchaj, môj synu, kázeň svoj­ho otca a ne­opus­ti na­učenia svojej mat­ky.
9 Lebo to bude ľúbezným ven­com tvojej hlave a oz­dob­nou reťazou tvoj­mu hrd­lu.
10 Môj synu, keby ťa na­hovárali hriešnici, ne­privoľ!

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo to bude ľúbezným ven­com tvojej hlave a oz­dob­nou reťazou tvoj­mu hrd­lu.

Evanjelický

9 lebo sú ľúbez­ným ven­com na tvojej hlave a šper­kom na tvojom hrd­le.

Ekumenický

9 lebo oni sú pôvab­ným ven­com na tvojej hlave a ná­hr­del­níkom na tvojom kr­ku.

Bible21

9 Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.