EvanjelickýPríslovia1,9

Príslovia 1:9

lebo sú ľúbez­ným ven­com na tvojej hlave a šper­kom na tvojom hrd­le.


Verš v kontexte

8 Počúvaj, syn môj, na­pomínanie svoj­ho otca a neza­vr­huj poúčanie svojej mat­ky,
9 lebo sú ľúbez­ným ven­com na tvojej hlave a šper­kom na tvojom hrd­le.
10 Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, ne­privoľuj!

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo to bude ľúbezným ven­com tvojej hlave a oz­dob­nou reťazou tvoj­mu hrd­lu.

Evanjelický

9 lebo sú ľúbez­ným ven­com na tvojej hlave a šper­kom na tvojom hrd­le.

Ekumenický

9 lebo oni sú pôvab­ným ven­com na tvojej hlave a ná­hr­del­níkom na tvojom kr­ku.

Bible21

9 Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.