Bible21Přísloví1,8

Přísloví 1:8

Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.


Verš v kontexte

7 Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.
8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.
9 Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.

späť na Přísloví, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­slúchaj, môj synu, kázeň svoj­ho otca a ne­opus­ti na­učenia svojej mat­ky.

Evanjelický

8 Počúvaj, syn môj, na­pomínanie svoj­ho otca a neza­vr­huj poúčanie svojej mat­ky,

Ekumenický

8 Syn môj, počúvaj ot­covo na­pomenutie a ne­pod­ceňuj mat­kino po­učenie,

Bible21

8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček