Bible21Pláč1,22

Pláč 1:22

Kéž už všech­na je­jich zlo­bavy­stoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi uči­nilza všech­ny mé nevěry. Je pří­liš mého sténání, srdce mi puká bo­lestí!


Verš v kontexte

20 Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy! 21 Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě! 22 Kéž už všech­na je­jich zlo­bavy­stoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi uči­nilza všech­ny mé nevěry. Je pří­liš mého sténání, srdce mi puká bo­lestí!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Tav. Nech prij­de všet­ka ich zlosť pred tvoju tvár, a učiň im, ako si učinil mne pre všet­ky moje pre­stúpenia, lebo je mnoho mojich vzdychov, a moje srd­ce je neduživé.

Evanjelický

22 Nech vstúpi všet­ka ich nešľachet­nosť pred Teba; nalož s nimi, ako si na­kladal so mnou pre všet­ky moje prie­stup­ky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srd­ce mi je choré.

Ekumenický

22 Nech vy­stúpi všet­ka ich zloba pred teba. Urob im to, čo oni robili mne za všet­ky moje prie­stup­ky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srd­ce je zmorené.

Bible21

22 Kéž už všech­na je­jich zlo­bavy­stoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi uči­nilza všech­ny mé nevěry. Je pří­liš mého sténání, srdce mi puká bo­lestí!

Bible21Pláč1,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček