Bible21Pláč1,21

Pláč 1:21

Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě!


Verš v kontexte

20 Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy! 21 Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě! 22 Kéž už všech­na je­jich zlo­bavy­stoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi uči­nilza všech­ny mé nevěry. Je pří­liš mého sténání, srdce mi puká bo­lestí!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Šin. Čujú, že vzdychám, ale nemám ni­koho, kto by po­tešil. Všet­ci moji ne­priatelia počujúc o mojom nešťas­tí radujú sa, že si to ty učinil; uviedol si deň, ktorý si bol vy­hlásil, ale budú podob­ní mne.

Evanjelický

21 Počuj, že vzdychám, ne­mám tešiteľa! Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že si ho spôsobil. Pri­veď deň, ktorý si pred­povedal, a oni budú ako ja.

Ekumenický

21 Ne­počuješ, že vzdychám a ne­mám tešiteľa? Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si pred­povedal, aby mi boli podob­ní. (táv)

Bible21

21 Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě!

Bible21Pláč1,21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček