EvanjelickýPlač1,22

Plač 1:22

Nech vstúpi všet­ka ich nešľachet­nosť pred Teba; nalož s nimi, ako si na­kladal so mnou pre všet­ky moje prie­stup­ky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srd­ce mi je choré.


Verš v kontexte

20 Po­zri, Hos­podine, v akej som úz­kos­ti, vrie to v mojom vnút­ri. Srd­ce sa mi zviera v hrudi, lebo som sa veľmi priečil. Na ulici ma meč zbavil detí a v dome sm­rť. 21 Počuj, že vzdychám, ne­mám tešiteľa! Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že si ho spôsobil. Pri­veď deň, ktorý si pred­povedal, a oni budú ako ja. 22 Nech vstúpi všet­ka ich nešľachet­nosť pred Teba; nalož s nimi, ako si na­kladal so mnou pre všet­ky moje prie­stup­ky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srd­ce mi je choré.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Tav. Nech prij­de všet­ka ich zlosť pred tvoju tvár, a učiň im, ako si učinil mne pre všet­ky moje pre­stúpenia, lebo je mnoho mojich vzdychov, a moje srd­ce je neduživé.

Evanjelický

22 Nech vstúpi všet­ka ich nešľachet­nosť pred Teba; nalož s nimi, ako si na­kladal so mnou pre všet­ky moje prie­stup­ky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srd­ce mi je choré.

Ekumenický

22 Nech vy­stúpi všet­ka ich zloba pred teba. Urob im to, čo oni robili mne za všet­ky moje prie­stup­ky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srd­ce je zmorené.

Bible21

22 Kéž už všech­na je­jich zlo­bavy­stoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi uči­nilza všech­ny mé nevěry. Je pří­liš mého sténání, srdce mi puká bo­lestí!