Bible21Pláč1,20

Pláč 1:20

Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy!


Verš v kontexte

19 Vo­la­la jsem své milence, ti mě však zradili. Moji kněží i mí stařeši­novéve městě pomřeli, když že­bra­li o něco k jídlu, aby se udrže­li naživu. 20 Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy! 21 Každý slyší mé sténání, nikdo mě ale netěší. Všichni mí ne­přá­te­lé slyší o mém neštěstía jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž už přive­deš ten vy­hlášený den, kdy je po­stih­ne to, co mě!

späť na Pláč, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Reš. Vidz, ó, Hos­podine, lebo mi je úz­ko. Moje vnútor­nos­ti sú roz­búrené; moje srd­ce sa pre­vrátilo vo mne, pre­tože som sa veľmi protivila. Von­ku sirotí meč; vnút­ri jako sm­rť.

Evanjelický

20 Po­zri, Hos­podine, v akej som úz­kos­ti, vrie to v mojom vnút­ri. Srd­ce sa mi zviera v hrudi, lebo som sa veľmi priečil. Na ulici ma meč zbavil detí a v dome sm­rť.

Ekumenický

20 Po­zri, Hos­podin, že mám súženie, znepokojené je moje vnút­ro, srd­ce sa mi ob­racia v hrudi, lebo som sa veľmi vzpieral. Von­ku ma o deti pri­pravil meč a v dome sm­rť. (šín)

Bible21

20 Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy!

Bible21Pláč1,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček