EkumenickýPlač1,22

Plač 1:22

Nech vy­stúpi všet­ka ich zloba pred teba. Urob im to, čo oni robili mne za všet­ky moje prie­stup­ky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srd­ce je zmorené.


Verš v kontexte

20 Po­zri, Hos­podin, že mám súženie, znepokojené je moje vnút­ro, srd­ce sa mi ob­racia v hrudi, lebo som sa veľmi vzpieral. Von­ku ma o deti pri­pravil meč a v dome sm­rť. (šín) 21 Ne­počuješ, že vzdychám a ne­mám tešiteľa? Všet­ci moji ne­priatelia počuli o mojom nešťas­tí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si pred­povedal, aby mi boli podob­ní. (táv) 22 Nech vy­stúpi všet­ka ich zloba pred teba. Urob im to, čo oni robili mne za všet­ky moje prie­stup­ky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srd­ce je zmorené.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Tav. Nech prij­de všet­ka ich zlosť pred tvoju tvár, a učiň im, ako si učinil mne pre všet­ky moje pre­stúpenia, lebo je mnoho mojich vzdychov, a moje srd­ce je neduživé.

Evanjelický

22 Nech vstúpi všet­ka ich nešľachet­nosť pred Teba; nalož s nimi, ako si na­kladal so mnou pre všet­ky moje prie­stup­ky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srd­ce mi je choré.

Ekumenický

22 Nech vy­stúpi všet­ka ich zloba pred teba. Urob im to, čo oni robili mne za všet­ky moje prie­stup­ky, lebo mnoho je mojich vzdychov a moje srd­ce je zmorené.

Bible21

22 Kéž už všech­na je­jich zlo­bavy­stoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi uči­nilza všech­ny mé nevěry. Je pří­liš mého sténání, srdce mi puká bo­lestí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček