Bible21Numeri4,43

Numeri 4:43

Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání.


Verš v kontexte

42 Také me­ra­rij­ské rody byly seč­te­ny pod­le svých rodů a ot­cov­ských do­mů: 43 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání. 44 Je­jich součet po je­jich ro­dech a ot­cov­ských do­mech či­nil 3 200.

späť na Numeri, 4

Príbuzné preklady Roháček

43 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia,

Evanjelický

43 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku

Ekumenický

43 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo boli po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,

Bible21

43 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání.

Bible21Numeri4,43

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček