Bible21Numeri1,19

Numeri 1:19

jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl


Verš v kontexte

18 a prvního dne druhého měsíce shro­máž­di­li ce­lou obec ke sčítání pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů. Všich­ni od dvaceti let výše byli je­den po druhém za­hrnu­ti do jmenného se­z­na­mu, 19 jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl 20 a to­lik jich bylo: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše:

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai.

Evanjelický

19 tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti.

Ekumenický

19 ako to Mojžišovi pri­kázal Hos­podin. Spočítali ich na Sinaj­skej púšti.

Bible21

19 jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl

Bible21Numeri1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček