Bible21Numeri1,20

Numeri 1:20

a to­lik jich bylo: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše:


Verš v kontexte

19 jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl 20 a to­lik jich bylo: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše: 21 poko­lení Ru­ben čítalo 46 500 mužů.

späť na Numeri, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A bolo synov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raelov­ho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

20 Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov

Ekumenický

20 Zo synov Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

20 a to­lik jich bylo: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše:

Bible21Numeri1,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček