Bible21Nehemiáš2,12

Nehemiáš 2:12

vstal jsem v noci a vzal s se­bou jen něko­lik mužů. Niko­mu jsem neře­kl, co mi můj Bůh po­ložil na srd­ce, abych vy­ko­nal pro Je­ruzalém. Ani zvířa­ta jsem ne­vzal kro­mě to­ho, na němž jsem jel sám.


Verš v kontexte

11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny, 12 vstal jsem v noci a vzal s se­bou jen něko­lik mužů. Niko­mu jsem neře­kl, co mi můj Bůh po­ložil na srd­ce, abych vy­ko­nal pro Je­ruzalém. Ani zvířa­ta jsem ne­vzal kro­mě to­ho, na němž jsem jel sám. 13 Tu noc jsem se vy­dal Údolní branou ko­lem Dračího pra­mene a k Hnojné bráně. Při­tom jsem pro­hlížel po­bořené je­ruzalém­ské hrad­by a brá­ny po­ničené ohněm.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom som vstal vnoci ja a nie­koľko málo mužov so mnou a ne­oz­námil som ni­komu, čo dal môj Bôh do môj­ho srd­ca, aby som vy­konal pre Jeruzalem, a ne­mal som so sebou hoväda krome hoväda, na ktorom som jaz­dil.

Evanjelický

12 Po­tom som v noci vstal, ja i nie­koľko málo mužov so mnou. Ale ni­komu som ne­oz­námil, čo mi vnukol môj Boh urobiť pre Jeruzalem. Ne­mal som so sebou nijaké zviera ok­rem toho zvieraťa, na ktorom som jaz­dil.

Ekumenický

12 Po­tom som v noci vstal, ja i nie­koľko mužov so mnou, ale ni­komu som ne­oz­námil, čo mi môj Boh vnukol vy­konať pre Jeruzalem.

Bible21

12 vstal jsem v noci a vzal s se­bou jen něko­lik mužů. Niko­mu jsem neře­kl, co mi můj Bůh po­ložil na srd­ce, abych vy­ko­nal pro Je­ruzalém. Ani zvířa­ta jsem ne­vzal kro­mě to­ho, na němž jsem jel sám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček