Bible21Nehemiáš2,11

Nehemiáš 2:11

Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny,


Verš v kontexte

10 Jakmi­le se to do­sle­chl Sanbalat Cho­ron­ský a úředník To­biáš Amon­ský, po­padla je strašná zlost, že přiš­li li­dé, kteří se snaží o dob­ro synů Iz­rae­le. 11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny, 12 vstal jsem v noci a vzal s se­bou jen něko­lik mužů. Niko­mu jsem neře­kl, co mi můj Bůh po­ložil na srd­ce, abych vy­ko­nal pro Je­ruzalém. Ani zvířa­ta jsem ne­vzal kro­mě to­ho, na němž jsem jel sám.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď som prišiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Evanjelický

11 Keď som došiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Ekumenický

11 Prišiel som do Jeruzalema a po­budol som tam tri dni.

Bible21

11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček