Bible21Micheáš7,18

Micheáš 7:18

Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích pro­míjípo­zůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis mi­lo­sr­den­ství ob­lí­bil.


Verš v kontexte

17 Ať lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! Ať le­zou s chvěním ze svých děrk Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, s děsem, ať z tebe mají bázeň! 18 Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích pro­míjípo­zůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis mi­lo­sr­den­ství ob­lí­bil. 19 Znovu se nad ná­mi slituješ, naše pro­vinění pošlapeš, všechny naše hří­chy smeteš hlu­boko do moře!

späť na Micheáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 K­de kto je siný Bôh ako ty, ktorý od­púšťaš ne­právosť a net­res­tajúc ideš popri pre­stúpení ostat­ku svoj­ho dedičs­tva? Ned­rží navždy svoj­ho hnevu, lebo má záľubu v milos­ti.

Evanjelický

18 Kto je Boh ako Ty, ktorý od­púšťa viny, ktorý pre­hliada prie­stup­ky zvyšku svoj­ho dedičs­tva? Ne­tr­vá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Ekumenický

18 Kto je Boh ako ty, ktorý od­púšťa viny, ktorý pre­hliada prie­stup­ky zvyšku svoj­ho dedičs­tva? Nezos­táva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť.

Bible21

18 Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích pro­míjípo­zůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis mi­lo­sr­den­ství ob­lí­bil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček