Bible21Matouš8,15

Matouš 8:15

Do­tkl se její ru­ky, ho­rečka ji opusti­la a ona vsta­la a za­ča­la ho ob­s­luhovat.


Verš v kontexte

14 Když po­tom Ježíš přišel do Pet­rova do­mu, uvi­děl tam jeho tchy­ni, jak leží s ho­rečkou. 15 Do­tkl se její ru­ky, ho­rečka ji opusti­la a ona vsta­la a za­ča­la ho ob­s­luhovat. 16 Večer k ně­mu přive­dli mno­ho li­dí po­se­dlých dé­mo­ny a on ty du­chy vy­mítal slovem a všech­ny ne­mo­cné uz­dravil.

späť na Matouš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im.

Evanjelický

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka pre­stala; i vstala a po­sluhovala Mu.

Ekumenický

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka ju opus­tila. Vstala a ob­sluhovala ho.

Bible21

15 Do­tkl se její ru­ky, ho­rečka ji opusti­la a ona vsta­la a za­ča­la ho ob­s­luhovat.

Bible21Matouš8,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček