RoháčekMatúš8,15

Matúš 8:15

Evanjelium podľa Matúša

a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im.


Verš v kontexte

14 A keď prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho videl jeho svok­ru, že leží a má horúčku, 15 a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im. 16 A keď bol večer, pri­vied­li mu mnohých po­sad­lých démonami, a on slovom vy­hnal nečis­tých duchov a všet­kých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im.

Evanjelický

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka pre­stala; i vstala a po­sluhovala Mu.

Ekumenický

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka ju opus­tila. Vstala a ob­sluhovala ho.

Bible21

15 Do­tkl se její ru­ky, ho­rečka ji opusti­la a ona vsta­la a za­ča­la ho ob­s­luhovat.