EkumenickýMatúš8,15

Matúš 8:15

Evanjelium podľa Matúša

Dot­kol sa jej ruky a horúčka ju opus­tila. Vstala a ob­sluhovala ho.


Verš v kontexte

14 Keď Ježiš prišiel do Pet­rov­ho domu, videl jeho tes­tinú ležať v horúčke. 15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka ju opus­tila. Vstala a ob­sluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, prinies­li mu mnohých po­sad­nutých démon­mi. On slovom vy­hnal duchov a uzdravil všet­kých tr­piacich,

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 a dot­knul sa jej ruky, a h­neď ju opus­tila horúčka, a vstala a po­sluhovala im.

Evanjelický

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka pre­stala; i vstala a po­sluhovala Mu.

Ekumenický

15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka ju opus­tila. Vstala a ob­sluhovala ho.

Bible21

15 Do­tkl se její ru­ky, ho­rečka ji opusti­la a ona vsta­la a za­ča­la ho ob­s­luhovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček