Bible21Matouš24,15

Matouš 24:15

„Až uvi­dí­te na svatém místě stát ‚o­třes­nou ohavnost‘ , o níž mlu­vil pro­rok Daniel (kdo č­te, ro­zuměj),


Verš v kontexte

14 Toto evange­li­um o Králov­ství bude kázáno po ce­lém světě na svě­de­ctví všem národům. A po­tom při­jde konec.“ 15 „Až uvi­dí­te na svatém místě stát ‚o­třes­nou ohavnost‘ , o níž mlu­vil pro­rok Daniel (kdo č­te, ro­zuměj), 16 teh­dy ať ti, kdo jsou v Jud­s­ku, utečou do hor.

späť na Matouš, 24

Príbuzné preklady Roháček

15 Keď tedy uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mies­te (Kto čítaš, roz­umej! ),

Evanjelický

15 Pre­to, keď na mies­te svätom uvidíte ohav­nosť spus­tošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, roz­umej! -

Ekumenický

15 Keď teda uvidíte stáť na svätom mies­te ohav­nosť spus­tošenia, o ktorej bolo po­vedané ús­tami proroka Daniela — kto číta, nech po­chopí —,

Bible21

15 „Až uvi­dí­te na svatém místě stát ‚o­třes­nou ohavnost‘ , o níž mlu­vil pro­rok Daniel (kdo č­te, ro­zuměj),

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček