Bible21Matouš2,9

Matouš 2:9

Jakmi­le vy­s­lech­li krále, vy­razi­li na ces­tu. A hle, hvěz­da, kte­rou vi­dě­li na východě, je před­cháze­la, až se za­stavi­la nad mís­tem, kde bylo to dítě.


Verš v kontexte

8 Po­tom je po­slal do Bet­lé­ma se slovy: „Jdě­te a peč­livě vy­hle­dej­te to dítě. Jakmi­le je na­jdete, oznam­te mi to, abych se mu mohl jít poklo­nit i já.“ 9 Jakmi­le vy­s­lech­li krále, vy­razi­li na ces­tu. A hle, hvěz­da, kte­rou vi­dě­li na východě, je před­cháze­la, až se za­stavi­la nad mís­tem, kde bylo to dítě. 10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost.

späť na Matouš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko.

Evanjelický

9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa za­stavila nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko.

Ekumenický

9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až za­stala nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko.

Bible21

9 Jakmi­le vy­s­lech­li krále, vy­razi­li na ces­tu. A hle, hvěz­da, kte­rou vi­dě­li na východě, je před­cháze­la, až se za­stavi­la nad mís­tem, kde bylo to dítě.

Bible21Matouš2,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček