Bible21Matouš2,11

Matouš 2:11

Veš­li do do­mu, a když tam uvi­dě­li dítě s jeho matkou Ma­ri­í, pad­li na ko­le­na a klaně­li se mu. Otevře­li své pokla­dy a obětova­li mu da­ry: zla­to, ka­di­dlo a myr­hu.


Verš v kontexte

10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost. 11 Veš­li do do­mu, a když tam uvi­dě­li dítě s jeho matkou Ma­ri­í, pad­li na ko­le­na a klaně­li se mu. Otevře­li své pokla­dy a obětova­li mu da­ry: zla­to, ka­di­dlo a myr­hu. 12 Když po­tom od Boha do­sta­li ve snu po­kyn, aby se ne­vrace­li k He­rodovi, vrá­ti­li se do své země ji­nu­dy.

späť na Matouš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru.

Evanjelický

11 I vošli do domu, uvideli dieťat­ko s mat­kou Mári­ou, pad­li na tvár a klaňali sa Mu. Po­tom ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali Mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu.

Ekumenický

11 Vošli do domu, uvideli dieťat­ko s jeho mat­kou Mári­ou. Pad­li na zem a klaňali sa mu. Ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu.

Bible21

11 Veš­li do do­mu, a když tam uvi­dě­li dítě s jeho matkou Ma­ri­í, pad­li na ko­le­na a klaně­li se mu. Otevře­li své pokla­dy a obětova­li mu da­ry: zla­to, ka­di­dlo a myr­hu.

Bible21Matouš2,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček