Bible21Marek3,8

Marek 3:8

z Je­ruzalé­ma i z Idu­me­je, Za­jordán­s­ka a z oko­lí Tý­ru a Si­do­nu. Když slyše­li, jaké věci dělal, přiš­la jich k ně­mu velká spous­ta.


Verš v kontexte

7 Ježíš ode­šel se svý­mi učedníky k je­ze­ru a za ním šla velká spous­ta li­dí z Ga­li­le­je, z Jud­s­ka, 8 z Je­ruzalé­ma i z Idu­me­je, Za­jordán­s­ka a z oko­lí Tý­ru a Si­do­nu. Když slyše­li, jaké věci dělal, přiš­la jich k ně­mu velká spous­ta. 9 Pro­to ře­kl svým učedníkům, aby pro něj kvů­li zástu­pu mě­li stále připra­venou loďku, aby ho ne­u­mačka­li.

späť na Marek, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 z Jeruzalema, z Idumee, zo Zajordánia, i tí z okolia Týru a Sidona, veliké množs­tvo, keď počuli, jaké mnohé div­né veci činil, prišli k ne­mu.

Evanjelický

8 Jeruzalema, Idumey, zo Zajor­dán­ska, aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zá­stup k Ne­mu, lebo počuli o Jeho skut­koch.

Ekumenický

8 z Jeruzalema, Idumey a spoza Jor­dána, ba hr­nul sa k nemu i veľký zá­stup z okolia Týru a Sidonu, lebo sa do­počuli, čo robí.

Bible21

8 z Je­ruzalé­ma i z Idu­me­je, Za­jordán­s­ka a z oko­lí Tý­ru a Si­do­nu. Když slyše­li, jaké věci dělal, přiš­la jich k ně­mu velká spous­ta.

Bible21Marek3,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček