Bible21Marek12,13

Marek 12:13

Po­tom k ně­mu po­sla­li něk­teré z fa­ri­zeů a he­ro­diánů, aby ho chy­ti­li za slovo.


Verš v kontexte

12 Když po­chopi­li, že to podo­ben­ství ře­kl o nich, chtě­li ho za­tknout. Bá­li se ale zástu­pu, a tak ho ne­cha­li a ode­š­li. 13 Po­tom k ně­mu po­sla­li něk­teré z fa­ri­zeů a he­ro­diánů, aby ho chy­ti­li za slovo. 14 Přiš­li a řek­li mu: „­Mis­tře, ví­me, že jsi prav­do­mluvný a na niko­ho ne­d­báš, ne­boť se ne­o­hlížíš na to, kdo je kdo, ale prav­divě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne?

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­slali k nemu nie­ktorých z farize­ov a z heródiánov, aby ho po­chytili v reči,

Evanjelický

13 Raz po­slali k Nemu nie­koľko farizejov a herodiánov, aby Ho pod­chytili v reči.

Ekumenický

13 Po­slali k nemu nie­koľkých farizejov a herodiánov, aby ho pod­chytili v reči.

Bible21

13 Po­tom k ně­mu po­sla­li něk­teré z fa­ri­zeů a he­ro­diánů, aby ho chy­ti­li za slovo.

Bible21Marek12,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček